Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

13:02
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
12:59
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viabadblood badblood

August 29 2017

20:00
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
19:58
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid
19:53
Życie pędzi jak szalone. Gdzieś przeczytała, że każdego dnia dostaje się za darmo dwadzieścia cztery godziny życia. I tylko od niej zależy, jak je wykorzysta.
— magdalena w.
Reposted bydiviehhbellabellaCannonballnattalySkydelanniskowoszyderaWilalenabolithesilenceofthealcoholicpszczola91colorfulwarkocz
19:44
8395 10d2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
19:40
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaczoo czoo
13:38
8550 c8ec
!
13:35
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa
13:35
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viawrazliwa wrazliwa
13:33
13:30
Reposted frombluuu bluuu viawrazliwa wrazliwa
13:28
Ten świat nigdy nie był idealny i nigdy nie będzie. Będzie za to ciężki i straszny, a jeśli będziesz miała szczęście, okaże się także piękny i zachwycający. Musisz najpierw jednak przetrwać najgorsze, by móc doświadczyć najlepszego.
— Carrie Ryan
Reposted fromzoou zoou viadreams96 dreams96
13:26
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viadreams96 dreams96
13:11
5411 d5ce
Reposted frommilosc milosc
13:10
Przypomnij mi, że zawsze będziemy mieć siebie, gdy wszystko inne zniknie.
— Incubus "Dig"
13:10
1732 d753
Reposted fromszatatan szatatan viamilosc milosc
13:08
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
13:07
7663 dd2d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja vialovesweets lovesweets
13:04
Reposted fromrayla rayla viadreams96 dreams96
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl